HomeLeeuwen toenLeeuwen nuLeeuwen terug?Leeuwen valsFotoFotolinksNieuwsbrievenMediaEvenementenLinksVriend worden?Over ons
Symboliek

De leeuwen symboliseren mogelijk de eind 19e eeuw gevoerde strijd tussen Rijk en stad Amsterdam over de bouw van spoor en station midden in de haven.

De leeuwen die op de spoorbrug langs de doorvaart staan, houden hun kop opzij gedraaid zodat hun blik op het water gericht is. Zij houden het Amsterdamse stadswapen vast. Dit bestaat uit drie Andreaskruisen, die verticaal onder elkaar staan. Deze "Amsterdamse" leeuwen lijken symbool te staan voor het grote belang dat Amsterdam had ten tijde van de spraakmakende en controversiële bouw van de spoorlijn in de haven, namelijk de absoluut onbelemmerende toegang voor de scheepvaart. De vrije doorvaart van schepen van het IJ naar de stad en de grachten (en andersom) wordt dan symbolisch door deze stadsleeuwen verdedigd.


       

 

De leeuwen die niet pal langs de doorvaart stonden, keken naar het spoor. Ook zij hebben hun kop een kwartslag gedraaid. En ook zij houden met hun poten een wapenschild vast. Hierop staat het rijkswapen: de gekroonde Nederlandse leeuw met zwaard en pijlen. Deze "rijksleeuwen" staan vermoedelijk symbool voor het landsbelang, namelijk de doorgetrokken spoorlijn. Zij zien er op toe dat het treinverkeer onbelemmerd gebruik kan maken van de spoorlijn. De "rijksleeuwen" verdedigen aldus het landsbelang.

Deze symboliek is toegepast aan de
Oostertoegang, de Westertoegang en bij de Korte Prinsengracht.

 

Overzichtskaart
Historische context
Westertoegang (8 leeuwen)
Oostertoegang (8 leeuwen)
Korte Prinsengracht (6 leeuwen)
Symboliek
Beeldhouwer en -ontwerper
Materiaal
Uiterlijk

HomeLeeuwen toenLeeuwen nuLeeuwen terug?Leeuwen valsFotoFotolinksNieuwsbrievenMediaEvenementenLinksVriend worden?Over ons